Emebet Negasi - Zoma New

Tagged as:

Ethiopian Music, Emebet Negasi, Zoma New, Ethiopian Music, Traditional